Yurtiçi Sözleşme

1-TARAFLAR

Bir tarafta T.C TURİZM BAKANLIGI  ve TÜRSAB       A-2892 nolu  belge sahibi  turizm seyahat acentası olan ve Belediye çarşı iş merkezi No:114 C- blok   İZMİT-KOCAELİ  adresinde faaliyet gösteren YİV TOUR turizm ticaret ltd şti. ile (sözleşmede acenta olarak adlandırılacaktır) diğer tarafta……………………………………………………………. ..…..…………………………………………………………………….. adresinde  ikamet eden  ……………………………………. TC kimlik numaralı   Adı ………………………………Soyadı ……………………… olan  TÜKETİCİ nin  (sözleşmede tüketici olarak adlandırılacaktır.)  Aşağıda konu kısmında belirtilmiş konularda tur sözleşmesi imzalamışlardır.

İş bu sözleşme taraflar arasında iş bu sözleşmenin imzalanmasından sözleşme konusu tur hizmetinin sona ermesine kadar sürecek geçerli olacak şekilde  hizmet satış sözleşmesidir.

Katılımcı bu sözleşmeyi imzalamakla veya programı  şartlarını  okuyup inceleyip  şartları kabul ederek GEZİ KAPORASINI    yatırmasıyla acentanın tüm tur  ve seyahat şartlarını  AYNEN KABUL ETMİŞ sayılır.

Ücretler ödeme günleri miktarları yazan  GEZİ TEKNİK  PROGRAMI İÇERİGİ   bu  sözleşmenin bir parçasıdır.

 

I -ÖDEMELER

    Kayıt   anında  yurtdışı   rezervasyon  bedelinin en az   % 35 i   bakiyesinin ise  gezinin  başlamasından en geç  30 gün önce  ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi  halinde yapılan rezervasyon  YİV TOUR tarafından tek taraflı  iptal edilir.  Bu durumda gezi bedelinin %35 i cayma   tazminatı olarak tüketiciye  FATURA      EDİLİR  ve  İADE EDİLMEZ ve  bu iptalle alakalı  olarak  YİV  TOUR  a sonradan  gelebilecek her  türlü  zarar ziyan ilave fatura  müşteriye   bilahare fatura edilip gönderilir.  SÖZLEŞME BEDELİ  GEZİ BEDELİ ile sınırlıdır.

II- İPTAL-DEVİR-DEĞİŞİKLİKLER

1-ACENTA  gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz   hava koşulları ,  yol engeli , grev, terör, sis ,savaş ihtimali. öngörülemez  teknik hususlar ve bunlar gibi nedenlerden ötürü gezinin  başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen geziyi iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur .

2-TÜKETİCİNİN  geziyi  gezinin başlangıcından  65 gün öncesinden   YİV TOUR a yazılı  bildirmek    kaydıyla   iptal  talep  etmesi  durumunda   kaparo  miktarının   tamamı  iade edilir.    Bu durumda  şayet   65 gün öncesinden yapılmış uçak biletlemesi  varsa  müşteri  bu bilet bedelini öder (havayolu  bilet şartları dogrultusunda )Herhangi bir  ücret  iadesi  TALEP EDEMEZ .

    Tüketici  geziyi  gezi   başlangıcından  65 ila  50 gün arasında  yazılı ve iptal  gerekcesini  devlet   hastahanesin den  belgelediği  raporları  ile beraber  sunmak  şartılyla  iptal  etmesi durumunda  ve YİV TOUR tarafından  gerekçe ve raporlar  yeterli görülmesi halinde  kaparo  ödemesinin  %  50   si iade edilir.

    Gezi başlangıcından  49  gün  öncesine  kadar  olan  süredeki   iptallerde  Herhangi bir iade yapılmaz  tur ücretinin tamamı tüketiciye  fatura edilir.

4- ACENTA, katılımcının başlangıcını  kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ,tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları  gezinin başlangıç tarihinden  24 saat sonra iptal etme hakkına  sahiptir. Bu gibi iptallerde  tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5-ACENTA,gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından  önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde ,gezi kapsamındaki  eşdeğer  olmak kaydıyla  otel isimlerini ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda  belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu  değişiklilikleri peşinen kabul eder.

 

III-GENEL HÜKÜMLER

1-TURA katılan TÜKETİCİ nin , yurtdışı her türlü gezide ,50 cm x 70 cm ebatlarından büyük   olmamak kaydı ile 1 valiz , 20 kg  bagaj ve 8 kilo omuz çantası  götürme  ve getirme hakkı vardır. Bazı havayollarında  20 kg 15 kg a kadar düşebilir  Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2-KOKAN, akan ,yanıcı  veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar  ve her çeşit hayvan Acenta’nın ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar .

 3-BAGAJ  kaybı veya hasarı durumunda TÜM SORUMLULUK TAŞIYICI FİRMA OLAN HAVAYOLU VE OTOBÜS FİRMASI GEMİ VE  DEMIRYOLU FİRMASINDADIR.  YİV TOUR  şirketi hiç bir sorumluluk kabul etmez.

 4-SATIN  alınan hizmete  VİZE İŞLEMLERİ ve İŞÇİLİGİ   dahil  değildir. Vize alınamaması    durumunda acenta sorumlu tutulamaz.Vize

     ücreti iade edilmez.  Acenta  sadece  konsolosluklar ile yolcuları arasında  aracıdır . Ücreti  karşılığında işlemleri  takip eder.

5-TÜKETİCİNİN satın almış olduğu tur    programındaki  gezinin  başlamasında sonra    meydana gelen mücbir  hal,tüketicinin sorumlu                                                                                     olduğu haller  ve 3 . kişilerin (havayolu ,taşıyıcı    firma,feribot ,vapur vb) şahsi sorumluluklarından

    kaynaklanan haller dışındaki  sebeplerden      Acenta   sorumludur .Acenta  gerekli olan     hallerde  tüketici aleyhine olan değişiklikleri 

    TÜRSAB  Kütahya Çizelgesi  hüküm leri uyarınca   Tüketici ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde     tazmin edebileceği gibi , aynı zamanda fiyata

    dahil olmayan  ve gezi esnasında tüketiciye  verilen ek ve /veya  alternatif  düzenlemeler  ile  de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame

    hizmetlerin  tüketici tarafından alınıp kullanılmış    veya tüketilmiş  olması tüketicinin bedel  iadesi     ve  tazminat  haklarını ortadan kaldırır.

 6-TÜKETİCİNİN ,başladığı  turu hizmetin  kusurlu olduğundan  bahisle terk etmesi halinde ,turu terk  ettiğini  Acenta  yetkilisine   sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek          zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış    add   olunur. iade ve tazminat hakkı  yoktur.

7-TÜKETİCİNİN  şikayetçi olduğu hususları  hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma özenli davranma borcudur.

8-SÖZLEŞMEDE imzası bulunmayan  ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler)de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)in bu sözleşmeyi okuyup imzalaması  veya gerekli tur kaporasını YİV TOUR a yollanması ile ,sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının  olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler)in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ,ve Acenta’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler ,imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında  geçerli olacak bu  sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş  YİV TUR a ödeme  yapmak ile  kaydı yapılmış ve  bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptıran müşteri ayrıntılı gezi programı’nı ve işbu sözleşme koşullarını aynı grup içerisindeki diğer kişilere ayrıntılı bir biçimde bildirmekle ve onlar adına da  işbu sözleşme koşullarını kabul ettiğini bildirmekle  sorumludur.

    9-YİV  TUR ,geziye katılan  tüketicilerle ,otel ,taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü 3.şahıs ve tüzel kişilikler  nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin ,YİV TURİZM ile taşımayı  üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar bulunmamasından ,kara ,hava ve deniz araçlarının  hertürlü  gecikmelerinden ,arızalanmalarından ,sis ,fırtına ,tipi ve hertürlü hava koşullarından ,yol engeli  gibi sebeplerden ,yol güzergahlarını değiştirmelerinden ,grev ,terör, savaş, ihtimali veya bunlara benze mücbir sebeplerden  ulaşım  aracını kullananın kendi hatasından veya 3. kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan hertürlü aksaklıklardan ,maddi manevi hasarlı kazalardan ,konaklama nedeni ile mevcut sorumluluğu  bulunmadığını asli fail gibi doğrudan doğruya asli fail gibi müşterek  ve   müteselsil borçlu değildir. Tüketici  bu gibi aksaklık ve kaza  durumlarında öncelikle maddi manevi  taleplerinin asli faillerden  talep ve tahsil  cihetine gidecektir. Alacağını tamamen alamadığı durumlarda  kusursuz sorumluluk  kaideleri dahilinde acentadan  talep olunabilecek  miktar asli faillerden tahsil edilemeyen miktar olabilecektir.

    10-TÜM  turlarımızda otellerin standart odaları kullanılmaktadır. Şirket prensibi olarak  misafirlerimize  üç kişinin bir odada kalmasını  tavsiye etmiyoruz.

       Genelde otellerdeki üç kişilik odalar standart  ikili odaya konan konforsuz açılıp kapanan  yataklardan oluşmaktadır. Genede misafirimiz bu üçlü odada ve ilave konforsuz yatakta ısrar ederse. Gezi esnasında üç kişilik  odanın ve ilave  yatagın konforsuzluğunu hiçbir süretle şikayet etmeyeceğini ve hiçbir talepte bulunmayacağını  taahhüt eder.  

11-Uygulanabilecek  çocuk indirimleri çocuğun anne baba ile aynı odada ilave  üçüncü yatakta konaklaması ile geçerlidir .

12-YİV TOUR  program içeriği aynı kalmak üzere gerekli gördüğü durumlarda  Programda belirtilen şehir ülke sıralamasını çevre gezilerinin sırasını  ve uçulacak havayolunu değiştirebilir.

13-Katılacakların tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten tüketici vize işlemlerinin gerçekleşmemesi veya gezilecek ülke sınırında olumsuzluklarla karşılaşması halinde ve sonucunda    YİV TUR dan hiçbir hak  iade talep  edemez gezi ve sözleşmeyi iptal edemez.

14-Konsolosluklardan ve  misafirlerin evraklarından kaynaklanan olumsuzluklardan YİV TUR sorumlu    tutulamaz.. Vize alınamaması durumunda vize ücreti iade edilmez. Gezi tarihine kalan süre zarfına göre geçerli olan  iade iptal işlemleri yapılır

15-TÜKETİCİ şözleşmede beyan ettiği isim veya    isimlerin soyadlarının  pasaporttaki yazılış şekli ile doğruluğundan sorumludur. YİV TUR da ki

     nüsha esastır.

16-TÜKETİCİNİN  gezi için uçak biletini kendi imkanı ve milleri ile  alması halinde her türlü sorumluluk   tüketici ye  aittir.  Bu milli  bilet ler ile alakalı olumsuzluklarda                           YİV TOUR sorumlu  tutulamaz.    Milli bilet için YİV TOUR un kayıt esnasında onayının alınması gereker. MİLLİ BİLET için YİV    TOUR un grup için havayolundan reserve edilmiş biletlerin satılıp tükenmesi gerekir.

 17-TÜKETİCİNİN   YİV TOUR a yolladığı  posta-kargo  gecikmeleri  gezi esnasındaki çalıntı kayıp ve zararların sorumluluğu ve posta kargo ücretleri  tüketiciye  aittir

18-ACENTANIN  Sözleşmeye kısmen yada tamamen    uymaması hallerinde   ödenecek tazminatın     hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ      maddeleri uygulanır.

 19-TL fiyatlar   efektif şatış kurlarına    göre  günlük güncellenir . Ödeme  tl  yapılacaksa  Yiv turdan önce kur teyidi alınmalıdır. Tüm havale ve aracı banka masraf giderleri  göndericiye  aittir.

20-1618 sayılı seyehat acentaları kanununa göre paket tur alan tüketicilerin zorunlu  TURSAB MESLEKİ  sigortası yapılmıştır. Zorunlu TURSAB seyahat sigortası  acenta iflasını ve ayıplı    hizmete karşı bir sigorta olup. SEYAHAT  SAGLIK  ve TUR İPTAL İADESİ SİGORTASINI     kapsamaz.

21-İki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan ve  ön ödeme yapan bir tüketici geziye herhangi bir süre içerisinde iptal ettiğinde .Tüketicinin iade hakkı olduğu durumlarda odada ikinci kişi tek oda farkını kabul  etmesse  tek oda farkı  iade miktarından düşülecektir.

22- Ulaşım havalimanı vergileri ,bilet kesim hizmet bedeli , yurtdışı çıkış harçları , vize bedelleri konuları YİV TUR un kontrolü haricinde    doğabilecek fiyat artışları veya zamlarla ilgili olarak veya liman ve havaalanına iniş vergileri  gibi harç, vergi ve ücretleri ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde fiyat farklarını biletleme esnasındaki son  ilave havalimanı vergilerini  tur fiyatına aynen yansıtma hakkı bulunmaktadır.

23-Gezi öncesi hangi tarihte olursa olsun  kesilmiş olan tüm uçak  TREN VAPUR ulaşım aracı biletleri müşterinin gezi iptali halinde YİV TOUR tarafından direk müşteriye fatura edilir Müşteri bu  faturaları ödemeyi taahhüt eder.

24-UZUN OTOBÜS YOLCULUGU olan  gezilerimizde otobüste  KOLTUK ATLAMA YER ÜSÜLÜ uygulanır. Rehberin   gerekli gördüğü   etaplarda  rehber  tarafından  uzun etablarda oturma şeması araç ön  camına asılır  .Tüm gezilerimizde  kısa  etaplarda   otobüste oturma  koltuk için  hoşgörü saygı sevgi esastır.

25-Ziyaret edilecek ülke veya ülkelerin ülke girişinde gümrüklerde istediği  ULUSLARASI AŞI BELGESİNİ  İBRAZ etmeyi ve GEREKLİ AŞIYI GEZİ ÖNCESİ olmayı belgeyi almayı  garanti  eder. AŞI BELGESİ ile olabilecek olumsuzluklarda  YİV TOUR sorumlu tutulamaz.

26-TARAFLAR  arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu paket tur şözleşmesi tur kayıt formu ile birlikte toplam 3 sayfa olarak tüm ekleri ile birlikte  (ayrıntılı gezi teknik programı) tanzim edilmiş okunmuş ve imza altına alınarak kabul edilmiştir.

27-Yiv tour www.yiv tour.com.tr  sitesinde yer alan tüm program içerik ve resimler YİV TOUR a aittir.    Yiv tour com.tr sitesini ziyaret eden kullanan kullanıcılar                                     YİV TOURun gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırlar. Bu programların çoğaltılması taklit edilmesi başka kişilere verimesi halinde suç teşkil edeceğini peşinen kabul eder . 

28-İTHİLAF halinde  İZMİT-KOCAELİ  TC   MAHKEMELERİ yetkilidir.

    OKUDUM /KAPORAMI ÖDEDİM 1 NUSHASINI TESLİM  ALDIM.

   KATILIMCI  ADI / SOYADI  :

     İMZA:                                                               


 

  YİV TOUR TURİZM        GEZİ ADI :  YIV-2017-

 

 

    


 


Yukarı Çık